Spring naar inhoud

Ondergrondse afvalcontainers Weesp

De reactiemogelijkheid is gesloten. U kunt de ingestuurde reacties nog wel bekijken. Er is veel gereageerd, zowel via deze site als via de mail, bedankt daarvoor. Dit was Stap 1. Veel vragen, opmerkingen en e-mails zijn al tijdens de participatieperiode van een reactie voorzien, voor andere moeten we eerst zaken uitzoeken. Al uw opmerkingen en alternatieven worden beoordeeld en onderzocht en indien haalbaar in het ontwerp verwerkt (Stap 2). In augustus ontvangt u een brief met aangepast ontwerp en uitleg over de start van de inspraakprocedure (Stap 3).

De gemeente heeft in samenwerking met de GAD een plan gemaakt met plekken voor afvalcontainers in uw buurt. Op de kaart ziet u welke plekken we hebben bedacht voor de ondergrondse containers voor glas, papier en restafval. 
En voor de bovengrondse cocons voor GFTE (groente- fruit en tuinafval en etensresten).

Op een aantal locaties zijn al ondergrondse containers, deels zullen deze in een onderhoudstraject worden vervangen

Fijn als u het plan bekijkt

Omdat u uw buurt het beste kent, vinden we het fijn als u het plan bekijkt. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien en is een andere plek beter.
Als u een andere plek beter vindt kunt u dit aangeven op een kaart.

Geschikte locaties

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is in een oude en krappe binnenstad makkelijker gezegd dan gedaan. Kabels, leidingen, boomwortels en bodemtype maken niet elke plek geschikt en ook moeten we rekening houden met de hijs- en draairuimte van de inzamelwagen.

Bekijk eerst de film

Voordat u doorklikt naar de kaart, is het handig om deze korte film te bekijken. We leggen daarin uit waarom we containers plaatsen en waar we rekening mee moeten houden bij de keuze van een plek. Niet iedere plek is geschikt om containers te plaatsen. Ook leggen we uit hoe u een reactie kunt geven.

Voorbeelden containers

We plaatsen verschillende soorten containers.

Bekijk de voorbeelden van alle soorten containers

Reageer via de kaart

Ga naar de kaart voor het bekijken van het plan en het geven van uw mening.

Naar de kaart

Geen containers voor plastic afval

We plaatsen geen ondergrondse containers voor PMD (lege verpakkingen van plastic, blik en drankpakken). In maart 2022 fuseert Weesp met Amsterdam en daar wordt het PMD sinds kort achteraf machinaal uit het restafval gescheiden. We investeren daarom in Weesp niet meer in ondergrondse containers voor PMD. Hierdoor hoeven wij in totaal minder ondergrondse containers te plaatsen. Wel blijven de overige PMD-voorzieningen in Weesp gewoon bestaan en gaat dit afval ook nog steeds via de GAD naar aparte verwerkers. Bij het afvalbedrijf worden het plastic, metaal, blik en drankpakken gescheiden en worden hier weer nieuwe spullen van gemaakt.

Meer informatie

Heeft u vragen of reageert u liever op een andere manier? Stuur dan een mail naar afvalcontainersweesp@amsterdam.nl.

Van plan naar besluit

Stap 1

Bewoners reageren op het plan

Stap 2

Gemeente verwerkt reacties zoveel mogelijk in het ontwerp

Stap 3

U ontvangt een brief met het aangepaste ontwerp (=aangepaste plan) en de inspraakperiode start. U kunt uw mening geven op het ontwerp (zienswijze indienen).

Stap 4

Het gemeentebestuur besluit over het ontwerp

Login om verder te gaan
refresh

Cancel